Verloskundige in Opleiding (VIO)

Professioneel, vanuit het hart
Wij zijn een opleidingspraktijk, dat betekent dat er vrijwel altijd verloskundigen in opleiding bij ons in de praktijk stagelopen. De aanwezigheid van een VIO en de samenwerking met de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) zorgen ervoor dat wij als verloskundigenpraktijk beschikken over de meest actuele kennis. Door een VIO te begeleiden blijven wij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in ons mooie vak. Wij vinden het belangrijk dat er ook in de toekomst genoeg verloskundigen zijn zodat alle aanstaande ouders kunnen rekenen op goede verloskundige zorg.

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN EEN VERLOSKUNDIGE IN OPLEIDING VOOR JOU

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN EEN VERLOSKUNDIGE IN OPLEIDING VOOR JOU

De aanwezigheid van een VIO bij jouw controles en bevalling heeft voor jou als aanstaande ouder vaak een meerwaarde. Naast de verloskundige, die natuurlijk altijd de eindverantwoordelijkheid draagt, kan de VIO jou net wat extra professionele aandacht en steun bieden. Mocht het onverhoopt toch nodig zijn dat je tijdens de bevalling overgedragen wordt aan de zorg van het ziekenhuis dan kan de VIO vaak bij je blijven waardoor je toch een bekend gezicht hebt bij je bevalling.

 

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie verwijzen we je naar de volgende link: Folder Verloskunde Academie
GEEN VIO
Natuurlijk mag je zelf bepalen of je wel of niet een VIO bij jouw controles en/of bevalling wenst. Je kan dit altijd aangeven bij de verloskundige of bij de assistente.

 

N.b.:

We hebben regelmatig studenten bij ons werken van de ‘Verloskunde Academie Groningen’. Zij hanteren de regels van privacy en werken onder beroepsgeheim.

Maak contact met ons

Maken van een afspraak;
bel — 0511 451 045

Of vul in en verstuur

Waarover (meerkeuze) wil je contact hebben?

5 + 1 =

De mail die je verstuurt vanaf deze website, met jouw persoonlijke gegevens erin, wordt door ons alleen gebruikt in het kader van je aanmelding. We houden verder geen bestanden bij van jouw gegevens tenzij we er duidelijk persoonlijk om vragen.