Centering Pregnancy

 

Centering Pregnancy is een nieuwe vorm van verloskundige zorg. Als zwangere vrouw ben je tijdens de Centering Pregnancy bijeenkomsten actief betrokken bij jouw eigen zorgproces. Er is meer tijd voor kennis- en informatieoverdracht en je hebt meer contact met andere zwangere vrouwen en moeders.

ntering Pregnancy

Centering Pregnancy (CP) is een nieuwe vorm van verloskundige zorg. Je komt in een groep met andere zwangere vrouwen naar de bijeenkomsten. Je verloskundige doet er de gebruikelijke medische zorg, zoals het meten van de bloeddruk en controle van de baby. Je krijgt veel informatie en voorlichting en er is tijd voor het uitwisselen van kennis en ervaringen.

 Het doel van Centering Pregnancy is dat zwangeren beter geïnformeerd zijn, meer zelfvertrouwen hebben in de zwangerschap en bevalling, maar ook in de rol als moeder. Vrouwen blijken met CP meer tevreden over de zorg te zijn. Bovenaan staat, dat dit resulteert in een betere  gezondheid voor zowel moeder als kind.

Sinds 2011 wordt Centering Pregnancy in Nederland aangeboden. Ook in Nederland laten de eerste wetenschappelijke onderzoeken goede resultaten zien. CP leidt tot minder medische interventies, zoals bijstimulatie tijdens de bevalling, minder pijnmedicatie. Daarnaast hebben pasgeborenen een hoger geboortegewicht en een betere start direct na de geboorte. Vrouwen die CP hebben gevolgd, ervaren dit als zeer positief en hebben meer zelfvertrouwen in de zwangerschap en bij de bevalling.

Wanneer

Op maandagen

Waar

Kollum

Hoe vaak

9 bijeenkomsten van 2 uur + 1 nazorg

Hoe?

a het inloopuur gaan we actief aan de slag. De groep bepaalt  zelf welke onderwerpen aan bod komen en meer of minder nadruk krijgen. Er is veel tijd voor het delen van kennis en ervaringen met andere zwangere vrouwen en moeders.

Voor vragen over Centering Pregnancy, kan je terecht bij één van de verloskundigen of bij Saapke onze assistente. Kijk ook eens op de volgende website 
centering pregnancy of naar dit filmpje.

Naast Centering Pregnancy is er natuurlijk ook nog het reguliere spreekuur.

Lesinhoud

Bij CP worden de controles tijdens de zwangerschap in groepsverband gegeven, met uitzondering van de eerste afspraak en de controles vanaf 36-37 weken. De groep bestaat uit zwangere vrouwen die rond dezelfde tijd zijn uitgerekend. Per groep zijn er 2 begeleiders: een verloskundige en een 2e begeleider. Dit kan een verloskundige zijn, een assistente of een kraamverzorgster.

Na de bevalling is er nog 1 bijeenkomst. 

Meenemen

 Voorafgaand aan de groepsbijeenkomst is er een half uur inloop, waarin je zelf je bloeddruk en gewicht meet. Je  noteert dit in je eigen boekje, ‘Mijn zwangerschapsboekje’.  

Om beurten ga je bij de verloskundige langs, die de  groei van de baby controleert en luistert naar het hartje. Wanneer de andere zwangere vrouwen aan de beurt zijn, kun je ondertussen in je boekje lezen waar het die bijeenkomst over gaat. Ook doe je een paar opdrachten ter voorbereiding.

Aanmelding Centering Pregnancy

Maken van een afspraak;
bel — 0511 451 045

Of vul in en verstuur

Waarover (meerkeuze) wil je contact hebben?

7 + 15 =

De mail die je verstuurt vanaf deze website, met jouw persoonlijke gegevens erin, wordt door ons alleen gebruikt in het kader van je aanmelding. We houden verder geen bestanden bij van jouw gegevens tenzij we er duidelijk persoonlijk om vragen.